Sterowanie pneumatyczne

System Tylko Otwieranie wyzwalanie automatyczne

Klapa dymowa z napędem pneumatycznym sterowana za pomocą termobezpiecznika alkoholowego

Klapa dymowa - sterowanie pneumatyczne

Elementem napędowym mechanizmu otwierającego klapę dymową jest siłownik pneumatyczny.
Energię do otwarcia klapy zapewniają naboje gazowe zawierające sprężony CO2. Do sterowania klapami dymowymi niezbędna jest instalacja wykonana z rurek miedzianych lub stali nierdzewnej. Instalacja ta łączy siłowniki pneumatyczne, zamontowane w mechanizmach otwierania z urządzeniami sterującymi. Urządzeniami sterującymi, wyzwalającymi sprężony gaz, są termobezpieczniki oraz skrzynki sterownicze.
System sterowania TYLKO OTWIERANIE charakteryzuje się koniecznością ręcznego zamykania klap z poziomu dachu.

Charakterystyka sterowania:

W przykładzie przedstawiono klapę dymową wolnostojącą - analogiczny system sterowania może być wykorzystany do klap w pasmach świetlnych.

System Tylko Otwieranie wyzwalanie automatyczne termiczne oraz ręczne

Klapa dymowa z napędem pneumatycznym sterowana za pomocą termobezpiecznika alkoholowego i skrzynki sterowniczej TYLKO OTWIERANIE

Klapa dymowa - sterowanie pneumatyczne

Elementem napędowym mechanizmu otwierającego klapę dymową jest siłownik pneumatyczny.
Energię do otwarcia klapy zapewniają naboje gazowe zawierające sprężony CO2. Do sterowania klapami dymowymi niezbędna jest instalacja wykonana z rurek miedzianych lub stali nierdzewnej. Instalacja ta łączy siłowniki pneumatyczne, zamontowane w mechanizmach otwierania z urządzeniami sterującymi. Urządzeniami sterującymi, wyzwalającymi sprężony gaz, są termobezpieczniki oraz skrzynki sterownicze.
System sterowania TYLKO OTWIERANIE charakteryzuje się koniecznością ręcznego zamykania klap z poziomu dachu.

Charakterystyka sterowania:

W przykładzie przedstawiono klapę dymową wolnostojącą - analogiczny system sterowania może być wykorzystany do klap w pasmach świetlnych.

System Tylko Otwieranie wyzwalanie automatyczne termiczne, ręczne oraz automatyczne z centrali SAP

Klapa dymowa z napędem pneumatycznym sterowana za pomocą termobezpiecznika alkoholowego i skrzynki sterowniczej TYLKO OTWIERANIE z modułem elektrycznym (do podłączenia z centralą SAP)

Klapa dymowa - sterowanie pneumatyczne

Elementem napędowym mechanizmu otwierającego klapę dymową jest siłownik pneumatyczny.
Energię do otwarcia klapy zapewniają naboje gazowe zawierające sprężony CO2. Do sterowania klapami dymowymi niezbędna jest instalacja wykonana z rurek miedzianych lub stali nierdzewnej. Instalacja ta łączy siłowniki pneumatyczne, zamontowane w mechanizmach otwierania z urządzeniami sterującymi. Urządzeniami sterującymi, wyzwalającymi sprężony gaz, są termobezpieczniki oraz skrzynki sterownicze.
System sterowania TYLKO OTWIERANIE charakteryzuje się koniecznością ręcznego zamykania klap z poziomu dachu.

Charakterystyka sterowania:

W przykładzie przedstawiono klapę dymową wolnostojącą - analogiczny system sterowania może być wykorzystany do klap w pasmach świetlnych.

System Tylko Otwieranie wyzwalanie automatyczne termiczne, ręczne oraz automatyczne z centrali SAP
z funkcją wentylacji za pomocą siłownika elektrycznego 230V

Klapa dymowa z napędem pneumatycznym sterowana za pomocą termobezpiecznika alkoholowego i skrzynki sterowniczej TYLKO OTWIERANIE z modułem elektrycznym (do podłączenia z centralą SAP) - klapa wyposażona w wentylację elektryczną z automatyką pogodową.

Klapa dymowa - sterowanie pneumatyczne

Elementem napędowym mechanizmu otwierającego klapę dymową jest siłownik pneumatyczny.
Energię do otwarcia klapy zapewniają naboje gazowe zawierające sprężony CO2. Do sterowania klapami dymowymi niezbędna jest instalacja wykonana z rurek miedzianych lub stali nierdzewnej. Instalacja ta łączy siłowniki pneumatyczne, zamontowane w mechanizmach otwierania z urządzeniami sterującymi. Urządzeniami sterującymi, wyzwalającymi sprężony gaz, są termobezpieczniki oraz skrzynki sterownicze.
System sterowania TYLKO OTWIERANIE charakteryzuje się koniecznością ręcznego zamykania klap z poziomu dachu (wyzwolonych przy użyciu skrzynki sterowniczej lub termobezpiecznika).
Klapa wyposażona w dodatkowy siłownik elektryczny 230V, służący do uchylania wieka klapy co pozawala na naturalną wentylację pomieszczeń. Zastosowanie automatyki pogodowej pozwala na uniknięcie zagrożenia związanego z warunkami atmosferycznymi (opady atmosferyczne i wiatr).

Charakterystyka sterowania:

System Tylko Otwieranie wyzwalanie automatyczne termiczne, ręczne oraz automatyczne z centrali SAP z funkcją wentylacji pneumatycznej

Klapa dymowa z napędem pneumatycznym sterowana za pomocą termobezpiecznika alkoholowego i skrzynki sterowniczej TYLKO OTWIERANIE z modułem elektrycznym (do podłączenia z centralą SAP) - klapa wyposażona w wentylację pneumatyczną z automatyką pogodową

Klapa dymowa - sterowanie pneumatyczne

Elementem napędowym mechanizmu otwierającego klapę dymową jest siłownik pneumatyczny.
Energię do otwarcia klapy zapewniają naboje gazowe zawierające sprężony CO2. Do sterowania klapami dymowymi niezbędna jest instalacja wykonana z rurek miedzianych lub stali nierdzewnej. Instalacja ta łączy siłowniki pneumatyczne, zamontowane w mechanizmach otwierania z urządzeniami sterującymi. Urządzeniami sterującymi, wyzwalającymi sprężony gaz, są termobezpieczniki oraz skrzynki sterownicze.
Źródłem energii do otwierania klapy w celu przewietrzania jest sprężone powietrze uzyskiwane za pomocą kompresora. Żródłem energii do otwierania klap w celu oddymiania nadal jest nabój ze sprężonym CO2. Ale zastosowanie kompresora pozwala na zamknięcie klapy przy użyciu centrali wentylacyjnej bez konieczności wychodzenia na dach.
Klapa wyposażona w automatykę pogodową pozwoli na uniknięcie zagrożenia związanego z warunkami atmosferycznymi (opady atmosferyczne i wiatr).

Charakterystyka sterowania: